نرخ خوراک پتروشیمی‌ها «معقول» خواهد بود

اخبار پتروشیمی، اخبار گاز

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها «معقول» خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

newshub.ir