ورود دستگاه قضایی به ماجرای دور زدن قانون توسط بانک‌ها

بلوکه کردن بخشی از وام غیرقانونی است(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
آفتاب یزد

۱۳۹۵/۵/۲۷