به هم ریختگی ساختارها در سال‌های 84 تا 92 کار دست دولت یازدهم داد؛ سهم 72 درصدی هرم شبکه بانکی در افزایش نقدینگی

جیب گشاد بانک مرکزی

مشاهده اصل خبر
وقایع اتفاقیه

۱۳۹۵/۷/۲۴