«اعتماد» حساب‌سازی‌های بانکی را بررسی کرد

مطالبات معوق واقعی بیش از 100 هزار میلیارد تومان(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
اعتماد

۱۳۹۵/۹/۱