پرداخت روزانه 22 میلیارد تومان خسارت از سوی بیمه ایران

مشاهده اصل خبر
خبر داغ

بررسی میانگین خسارت پرداختی روزانه بیمه ایران در 6 ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد این شرکت با تشکیل بیش از 77 هزار مورد پرونده خسارتی، روزانه 22 میلیارد تومان غرامت به زیان‌دیدگان پرونده‌های خسارتی پرداخت می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این مجموعه روزانه بابت بیمه‌نامه شخص ثالث 3/ 8 میلیارد تومان، بیمه‌نامه درمان 650/ 8 میلیارد تومان و بیمه‌نامه بدنه 25/ 1 میلیارد تومان پرداخت می‌کند.همچنین بابت بیمه‌نامه عمر 350/ 1 میلیارد تومان، بیمه‌نامه مسوولیت 730 میلیون تومان، بیمه‌نامه آتش‌سوزی 400 میلیون تومان و بیمه‌نامه حوادث 150/ 1 میلیارد تومان خسارت پرداخت و در مجموع 22 میلیارد تومان پرداخت می‌کند.
۱۳۹۵/۹/۳