اطلاعیه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه

مشاهده اصل خبر
ایستانیوز: طبق برنامه زمان بندی اعلام شده تا پایان سال جاری فقط سه دوره آزمون‌ مذکور توسط پژوهشکده بیمه برگزار خواهد شد، لذا مدیران عامل شرکت های بیمه باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از اهرم های لازم نظیر مسدود کردن کدهای صدور برای نمایندگان مشمول ماده ۱۷ (که تاکنون درآزمون مذکور قبول نشده اند) استفاده شود تا نمایندگان مشمول برای شرکت در آزمون‌ مربوط ترغیب شوند.
ایستانیوز

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بدیهی است در صورت عدم قبولی نمایندگان مذکور در آزمون تا پایان سال جاری پروانه فعالیت آنان طبق مقررات باید توسط شرکت بیمه ذیربط لغو شود.
 
۱۳۹۵/۹/۳