تقدیر از کارشناسان بیمه ایران

مشاهده اصل خبر
طبق مصوبه نظام پیشنهاد ها ، چارچوب اولیه این طرح پس ازتدوین در شورای تحقیق وتوسعه واخذ مجوز های لازم به صورت پایلوت در دو استان اصفهان وخراسان رضوی به مرحله اجرا در آمد.
پول نیوز

پول‌نیوز - اکبر منصوری ومختار رحیمی از کارشناسان مدیریت بیمه های کشتی ،هواپیماوحمل کالا با ارائه یک طرح بیمه ای مخصوص با حضور محمد حیدری عضو هیات مدیره ومعاون فنی ،محمد زاهد نیا دبیر شورای فنی ومطالعات،بهروز اسد نژاد مدیر برنامه ریزی وبودجه ومحمد رضا صباغی موحد دبیر شورای تحقیق وتوسعه تقدیر شدند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، طبق مصوبه نظام پیشنهاد ها ، چارچوب اولیه این طرح پس ازتدوین در شورای تحقیق وتوسعه واخذ مجوز های لازم به صورت پایلوت در دو استان اصفهان وخراسان رضوی به مرحله اجرا در آمد.
بر اساس این گزارش در راستای این طرح تاکنون 205 فقره بیمه نامه برای بیمه گذاران صادر شده که 58 فقره آن در استان اصفهان وبقیه دراستان خراسان رضوی صادر شده است ،بر همین اساس در نظام پیشنهاد های شرکت مصوب گردید از طراحان طرح مخصوص با اهدای جوایز نفیس ،لوح تقدیر وجایزه نقدی تقدیر شایسته به عمل آید.
این گزارش می افزاید :مراحل آزمایشی این طرح با قبول ریسک های سنگین با موفقیت طی شده است ،وپس از پالایش ریسک وتدوین نرم افزارهای متناسب از بهمن ماه سال جاری به صورت فراگیر از طریق تمامی واحد های فروش در سراسر کشور عرضه خواهد شد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳