برنامه ششم و کاهش تصدی گری دولت در صنعت بیمه

مشاهده اصل خبر
بانکداری ایرانی - در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ، دولت از واگذاری بیمه ایران معاف شد اما باید بقیه دارایی خود در بخش سهام شرکتهای بیمه را واگذار کرده و از تصدی گری خود بر این صنعت دست بردارد.
بانکداری ایرانی

بانکداری ایرانی - در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ، دولت از واگذاری بیمه ایران معاف شد اما باید بقیه دارایی خود در بخش سهام شرکتهای بیمه را واگذار کرده و از تصدی گری خود بر این صنعت دست بردارد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، نمایندگان مجلس دهم با تصویب ماده ای از لایحه برنامه دولت را موظف کردند سهام مازاد خود در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را به بخش خصوص واگذار کند. طبق این ماده دولت موظف شد، در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش خصوصی:
الف: سهام مازاد بر تکالیف مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خود در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار کند.
ب: به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
به گزارش بانکداری ایرانی، دولت در حال حاضر بیش از 433 میلیون معادل 18.84 درصد از سهام بیمه آسیا به ارزش روز معادل 825 میلیارد و 731 میلیون ریال را در اختیار دارد .
هچنین 465 میلیون سهم معادل 49 درصد از سهام شناور شرکت بیمه دانا به ارزش روز یک هزار و 534 میلیارد ریال را به نام سهام عدالت در ختیار دارد.
علاوه بر سهام بیمه دانا و آسیا بیش از 694 میلیون معادل 17.34 درصد از سهام شرکت بیمه البرز را به نام دولت در اختیار دارد که ارزش روز آن بالغ بر 944 میلیارد و 534 میلیون ریال است.
حال آنکه باید به نحو دیگری از دارایی دولت در صنعت بیمه اشاره کرد زیرا بنگاهای اقتصادی زیر مجموعه دولت همچون بیمه ایران ، صندوقهای دولتی و بعضی بانکهای دولتی به واسطه مالک بخش هایی از سهام شرکتهای بیمه هستند که باید تکلیف آنها نیز مشخص شود به عنوان نمونه بیمه ایران بیش از 18 درصد معادل 278 میلیون از سهام شرکت بیمه اتکایی امین را در اختیار دارد که مشمول برنامه ششم خواهد شد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۴