در قالب امضاي تفاهم نامه صورت گرفت:

پژوهشكده بيمه و بيمه البرز در زمينه رتبه‌بندي نمايندگان همكاري مي‌كنند

مشاهده اصل خبر
تشكيل هسته‌هاي كارشناسي و مشاوره به منظوربررسي، تحليل و ارائه راه‌حل براي معضلات مرتبط با صنعت بيمه جهت ارائه به بالاترين مراجع سياست گذاري كشورتاكيد شده است.
صنعت بیمه

پژوهشكده بيمه و بيمه البرز به منظور گسترش همكاريهاي علمي در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه همكاري امضا نمودند.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومي پژوهشكده بيمه، در اين تفاهم‌نامه به ايجاد زمينه‌هاي همكاري و استفاده طرفين از توانمندي‌هاي مطالعاتي و پژوهشي يكديگر، همكاري پژوهشي جهت رتبه‌بندي نمايندگان مطابق مفاد آيين نامه 75 و تشكيل هسته‌هاي كارشناسي و مشاوره به منظوربررسي، تحليل و ارائه راه‌حل براي معضلات مرتبط با صنعت بيمه جهت ارائه به بالاترين مراجع سياست گذاري كشورتاكيد شده است.
همچنين تعامل و ايجاد همكاري‌هاي مشترك تحقيقاتي و پژوهشي و تبادل اطلاعات، تجربيات، مشاوره علمي و اطلاع‌رساني آموزشي و توانايي‌هاي علمي و تجربي در زمينه‌هاي مورد نياز در چارچوب تعيين شده از ديگر موارد ذكر شده در اين تفاهم‌نامه مي باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: به منظور اجراي مفاد اين تفاهم‌نامه، طرفين موظف شده‌اند كارگروه‌هاي همكاري‌هاي مشترك را تشكيل دهند.
گفتني است اين تفاهم نامه هفته گذشته به امضا رسيد و مدت اعتبار آن يكسال مي‌باشد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۵