شعب بانکی ساماندهی می شود!

اموال مازاد بانک ها صدای مجلس را هم درآورد (قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
جهان اقتصاد
اموال مازاد بانک ها صدای مجلس را هم درآورد (قسمت اول)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

eban09، eanf12، esha98
۱۳۹۵/۱۰/۱۶