شعب بانکی ساماندهی می شود!

اموال مازاد بانک ها صدای مجلس را هم درآورد (قسمت اول)

eban09، eanf12، esha98

اموال مازاد بانک ها صدای مجلس را هم درآورد (قسمت اول)

برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۶