شعب بانکی ساماندهی می شود!

اموال مازاد بانک ها صدای مجلس را هم درآورد (قسمت دوم)

eban09، eanf12، esha98

اموال مازاد بانک ها صدای مجلس را هم درآورد (قسمت دوم)

برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۶