وزارت اقتصاد مرز نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP را 27 درصد اعلام کرد

کشف آستانه بدهی دولتی(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
تعادل
کشف آستانه بدهی دولتی(قسمت اول)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۶