«اعتماد» پیشنهاد تشکیل و اجرایی شدن سامانه شفافیت اقتصادی را بررسی می‌کند

فراخوان شفافیت(قسمت اول)

فراخوان شفافیت(قسمت اول)

برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۶