«اعتماد» پیشنهاد تشکیل و اجرایی شدن سامانه شفافیت اقتصادی را بررسی می‌کند

فراخوان شفافیت(قسمت چهارم)

فراخوان شفافیت(قسمت چهارم)

برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۶