«اعتماد» پیشنهاد تشکیل و اجرایی شدن سامانه شفافیت اقتصادی را بررسی می‌کند

فراخوان شفافیت(قسمت پنجم)

مشاهده اصل خبر
اعتماد
فراخوان شفافیت(قسمت پنجم)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۶