یک انتصاب جدید در بیمه تجارت نو

مشاهده اصل خبر
بهنام شهریار بموجب حکم مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو به سمت معاونت توسعه بازار و شبکه فروش این شرکت منصوب شد.
ریسک نیوز

به گزارش ریسک نیوزبهنام شهریار دارای مدارک دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته اقتصاد از دانشگاههای مازندران، تهران و شهید بهشتی می باشد.
از سوابق حرفه ای شغلی بهنام شهریار در صنعت بیمه می توان به مشاور مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو در امور اقتصادی و مدیریت ریسک، مشاور مدیرعامل بیمه نوین در امور مدیریت ریسک شرکت، مدیر ریسک و حسابرسی داخلی شرکت بیمه "ما" و مدیر تحقیق و توسعه شرکت بیمه سینا اشاره نمود.
بهنام شهریار ضمن تالیف مقالات متعدد علمی در نشریات و همایشهای داخلی و بین‌المللی، دارای سوابق ارزنده و همکاریهای مستمری با بیمه مرکزی ج.ا.ا. و پژوهشکده بیمه در زمینه‌های ذیل بوده است :
1. تالیف اولین کتاب در زمینه توانگری مالی با عنوان "مبانی مدیریت ریسک و نظارت بر توانگری در شرکتهای بیمه".
2. طراحی مدل محاسبه توانگری مالی «آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه».
3. انجام طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی راهنمای تعیین تعداد نماینده بهینه بیمه و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام توزیع خدمات بیمه کشور».
4. انجام طرح پژوهشی با عنوان «مدل آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه)» که نتیجه این طرح آیین‌نامه جدید نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه خواهد بود.
5. انجام طرح پژوهشی «طراحی الگوی راهنمای استقرار مدیریت ریسک بنگاه (ERM) در شرکتهای بیمه» که نتیجه این طرح آیین‌نامه مدیریت ریسک بنگاه موسسات بیمه در ذیل «آیین‌نامه نظارت بر حاکمیت شرکتی» این موسسات خواهد بود.
۱۳۹۵/۱۰/۱۸