مدل ژاپنی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی نمونه ای موفق از نظام مالی بانک محور

مشاهده اصل خبر
جهان اقتصاد
مدل ژاپنی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی نمونه ای موفق از نظام مالی بانک محور
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

eban09
۱۳۹۵/۱۰/۲۲