مدل ژاپنی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی نمونه ای موفق از نظام مالی بانک محور

eban09

مدل ژاپنی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی نمونه ای موفق از نظام مالی بانک محور

برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲