گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستیابی به رشد پایدار؛

بدهی دولت، تیغ دو لبه(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
جهان صنعت
بدهی دولت، تیغ دو لبه(قسمت اول)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲