گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستیابی به رشد پایدار؛

بدهی دولت، تیغ دو لبه(قسمت اول)

بدهی دولت، تیغ دو لبه(قسمت اول)

برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲