گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستیابی به رشد پایدار؛

بدهی دولت، تیغ دو لبه(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
جهان صنعت
بدهی دولت، تیغ دو لبه(قسمت دوم)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲