ریشه‌یابی افزایش قیمت ارز در آذرماه

عوامل بنیادین اقتصاد، ارز را افزایشی کرد(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
اعتماد
عوامل بنیادین اقتصاد، ارز را افزایشی کرد(قسمت اول)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲