ریشه‌یابی افزایش قیمت ارز در آذرماه

عوامل بنیادین اقتصاد، ارز را افزایشی کرد(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
اعتماد
عوامل بنیادین اقتصاد، ارز را افزایشی کرد(قسمت دوم)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲