«تعادل» سهم بخش کشاورزی در طرح رونق تولید را بررسی می‌کند

سهم صفر درصدی بانک‌های خصوصی در تسهیلات کشاورزی(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
تعادل
سهم صفر درصدی بانک‌های خصوصی در تسهیلات کشاورزی(قسمت اول)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲