«تعادل» سهم بخش کشاورزی در طرح رونق تولید را بررسی می‌کند

سهم صفر درصدی بانک‌های خصوصی در تسهیلات کشاورزی(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
تعادل
سهم صفر درصدی بانک‌های خصوصی در تسهیلات کشاورزی(قسمت دوم)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بهتر، بر روی آن کلیک کنید.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲