عملکرد بانک مسکن در سال ۹۵نشان می‌دهد

رشد ۳۷۱ درصدی جذب منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم

مشاهده اصل خبر
بانک مسکن در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵، توانست با جذب مبلغ ۲۶هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم، رکورد ۳۷۱درصد رشد در جذب منابع این صندوق را ثبت کند.
ایسنا

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره عملکرد این بانک در صندوق پس‌انداز مسکن در سال ۱۳۹۵ گفت: مانده این سپرده‌ها از مبلغ هفت هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۳۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
وی افزود: جذب منابع این صندوق در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷۱ درصد به ارزش ۲۶ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.
ایزدی با ارائه جزییات بیشتری از عملکرد بانک مسکن در مورد اجزای تشکیل‌دهنده صندوق پس‌انداز مسکن توضیح داد: تعداد و مانده سپرده پس‌انداز مسکن یکم در پایان سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۵۴ هزار و ۸۱ فقره و معادل ۳۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال بوده که در طول این مدت، به طور مداوم، روندی صعودی داشته است.
مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن درباره سپرده پس‌انداز مسکن جوانان نیز عنوان کرد: مانده این نوع سپرده از مبلغ ۱۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۵ هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که با شش درصد رشد، معادل ۸۴۴ میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.
۱۳۹۶/۲/۱۲