تقدیر جامعه فرهنگیان از بیمه معلم

مشاهده اصل خبر
مسئولین آموزش و پرورش اظهار داشتند بیمه معلم در در اکثر رشته های بیمه ای با فرهنگیان همکاری می کند و لازم است از خدمات بیمه معلم قدردانی شود.
بانکداری ایرانی

بانکداری ایرانی - مسئولین آموزش و پرورش اظهار داشتند بیمه معلم در در اکثر رشته های بیمه ای با فرهنگیان همکاری می کند و لازم است از خدمات بیمه معلم قدردانی شود.
وزیر آموزش پرورش هم یاد آور شد: جامعه باید از همان سنین کودکی و دوره ابتدایی یاد بگیرد که اگر در آینده می خواهند خود را به مردم معرفی کنند باید به جای دروغ و تهمت زدن به دیگران، به تبیین برنامه های خود بپردازند.
وی بر نهادینه شدن آموزش و رعایت اخلاق در رقابت تاکید کرد و گفت در این صورت کشور می تواند در ریل توسعه قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر این آموزش ها را از مدارس شروع کنیم جامعه ای با اخلاق خواهیم داشت که ضمن هم افزایی متاثر از یک کار گروهی ، می توانیم یکدیگر را نقد کنیم.
هم چنین معاون مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در اجلاس مدیران بیمه معلم با تقدیر از خدمات بیمه معلم، خواستاراستمرار تحولات مثبت از طریق تداوم توجه به رضایتمندی جامعه فرهنگیان شد
۱۳۹۶/۲/۱۲