سردرگمی نمایندگان بیمه در برخورد با دستورالعمل های متفاوت مالیاتی

مشاهده اصل خبر
نمایندگان بیمه در روزهای اخیر به دلیل دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی با سازمان مرکزی دچار تناقض شدند.
ریسک نیوز

به گزارش ریسک نیوز،کانال تلگرامی صنعت بیمه می نویسد ، نمایندگان بیمه ایران در روزهای اخیر به دلیل دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی با سازمان مرکزی دچار تناقض شدند.
سازمان امور مالیاتی در بخش نامه ای آورده است که به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمد مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش مکانیزه نماید معادل هزینه های انجام شده بابت دستگاه سامانه صندوق فروش مکانیزه توسط صاحبان مشاغل، مشاغل مزبور از درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور (در اولین سال استفاده از سامانه)قابل کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق در هر سال موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوطه است.
این در حالی است مدیریت امور مالی در بیمه ایران در خصوص نصب و راه اندازی پوز و صندوق فروشگاهی جهت ارایه کامل اطلاعات خرید و فروش و معاملات فصلی شبکه فروش صراحتا اعلام کرده که این اطلاعات به صورت متمرکز از طریق تهران در سامانه 169 مکرر ق م م به طور کامل درج و به صورت سه ماهه ارسال می شود و از آنجا که شبکه فروش تنها به عنوان واسطه عمل کرده و کلیه فروش بیمه نامه ها در حساب های شرکت ثبت می شود و همچتین کارمزد شبکه فروش که به عنوان خرید شرکت سهامی بیمه ایران محسوب گردیده در سامانه فوق الذکر منعکس می گردد، لذا به نظر می رسدنصب صندوق فروشگاهی برای شبکه فروش شرکت ضرورتی نداشت
۱۳۹۶/۳/۲۸