کارشناسان در گفتگو با «شروع» عنوان کردند:

نظام بانکی در انتظار ادغام(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
شروع

۱۳۹۶/۴/۲۴