آرمانشهر صنعت بیمه ایران کجاست؟

مشاهده اصل خبر
آنروز که دولت و مجلس محترم شورای اسلامی رسیدن سهم بازار بیمه در پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی را هفت درصد -و پنجاه در صد از این میزان را در پرتفوی بیمه های زندگی خصوصا رشته بیمه های اندوخته ساز تعیین نمودند,همه کارشناسان صنعت بیمه هدف گذاری تعیین شده را با شک و تردید نگاه کردند و یکی از بزرگان صنعت اظهار نمودند که این فقط یک پیش بینی است و در بهترین حالت این رقم به میزان سه و نیم درصد در سال1401 شمسی خواهد رسید !!!!!
دنیای بانک

نگارنده معتقد است صنعت بیمه برای رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه و یا حتی میزان کمتر از آن نیاز به تغییرات و اصلاحات درونی مختلف دارد.
همانطوریکه یک مسافر برای رسیدن به مقصد خود از یک شهرستان دور کشور به یک کشور دور دست در آنسوی دنیا نمیتواند با یک وسیله نقلیه زمینی تمام مسیر را طی کند و ملزم به تغییر چندین باره وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی برای رسیدن به مقصدنهایی است .یک صنعت داخلی هم برای رسیدن به رشد و توسعه پیش بینی شده برای وی نیازمند بهره برداری از منابع -امکانات قوی تر و به روز تر است .
قریب چهار ماه از شروع اجرای برنامه ششم توسعه گذشته است .هیچ نشریه و تحقیقی هر چند محدود ,هیچ کارگاه آموزشی ,هیچ سمینار و هیچ تحرکی از سوی شرکت های بیمه در خصوص تحلیل و بررسی جامع و هم اندیشی و اتخاذ تدابیری برای رفتن بسوی مسیر توسعه ششم در صنعت بیمه دیده نمیشود.!!!!!!
-سوال اساسی اینجاست که با کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در برنامه های چهارم ,پنجم و ششم توسعه و واگذاری سهم بیشتری از نگه داری ذخایر فنی و ریاضی درتحت مدیریت شرکت های بیمه در شرایط فعلی اقتصادی کشور ,جایگزین نکردن یک شیوه کارآمد و توانمند در این حوزه, به صلاح بازار بیمه و بیمه گذاران در کشور هست یا خیر ؟
-آیا ضریب اطمینان بیمه گذاران بخصوص در بیمه های زندگی در این شرایط به شرکت های بیمه افزایش مییابد یا کاهش ؟
-آیا با این وضعیت انتظاررشد سهم پنجاه درصدی بیمه های زندگی منطقی خواهد بودیا خیر ؟
-آیا بازار بیمه کشور در شرایط کنونی نیاز به اتخاذ تدابیری قاطع و علمی برای کاهش شدید ریسک ورشکستگی شرکت های بیمه ندارد ؟
اگر رسیدن ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد در سال 1401را نقطه آرمانی بدانیم و دست یابی به این میزان رشد را افتخاری حرفه ای در حمایت و پشتییانی از سایر بخش های جامعه قلمداد کنیم,لاجرم نیاز به فراهم ساختن زیر ساخت هاو امکانات این اقدام در صنعت بیمه ضروری است.چه تدابیری لازم است در این خصوص اتخاذ گردد؟
1-اصلاح قانون و مقررات بیمه گری -ساختار-رویکردهای مدیریتی در صنعت بیمه
2-توجه به حفظ امنیت شغلی و انگیزه تلاش در نمایندگان ,کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان شرکت های بیمه
3-تعطیلی همیشگی رویکرد مدیریت سنتی در صنعت بیمه و ایجاد حداکثر رضایت و مطلوبیت جامعه بیمه گذاران از خدمات و محصولات بیمه ای
4-ارتقا ضریب اطمینان و اعتماد مسولین دولتی و آحاد مردم شریف کشورمان به توانگری و توانمندی صنعت بیمه در خدمات رسانی به تمامی بخش های جامعه
مسلم است هیچکدام از اهالی خانواده صنعت و بازار بیمه از ضریب نفوذ دو درصدی فعلی خرسند و سرافراز نیستند و رسیدن به ضریب هفت درصد, حداقل اوج گیری مطلوب بازار بیمه تلقی می شود.برای رسیدن به آن مقصد به همکاری تمام بخش ها و زیر سیستم های صنعت بیمه نیاز است.
خوشبختانه صنعت بیمه کشورمان پتانسیل و لیاقت رشد پیش بینی شده و توانایی رسیدن به این هدف را دارد, فقط آموزش و توجیه تک تک ذینفعان و اهالی عضو خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور در این زمینه میتواند راه رسیدن به اهداف تعیین شده در سال 1401شمسی را هموار کند .
قطعا بدون واکنش مناسب ,بازار بیمه دچار هیچ تحول و رشد متوازن نخواهد شد.
,,آرمانشهر,,صنعت بیمه کشور به غیر از رشد کمی- از لحاظ کیفی ,رسانیدن درصد نارضایتی از خدمات بیمه های بازرگانی به عدد ,,صفر,,
در نزد جامعه بیمه گذاران شریف کشورمان است.
۱۳۹۶/۴/۲۴