مدیرعامل بیمه ایران، رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران شد

مشاهده اصل خبر
با رای اعضای سندیکای بیمه‌گران، محسن پورکیانی رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران شد.
ایسنا

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه ایران، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران برگزار شد و طی آن، پورکیانی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به اتفاق آرای اعضای سندیکا به مدت ۲ سال به عنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شد.
پورکیانی پیش از مدیرعاملی بیمه ایران نیز ضمن عضویت در هیـأت مدیره بیمه ایران، مسئولیت‌هایی نظیر مدیرعاملی بیمه ‌ایران معین و ریاست هیأت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را به عهده ‌داشته است.
۱۳۹۵/۵/۱۸