تعهد بیمه سامان درحوزه مسئولیت اجتماعی

مشاهده اصل خبر
اندوخته بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه ۹ نفراز نوجوانان تحت سرپرستی کانون خیریه کار آفرینان مهر توسط شرکت بیمه سامان پرداخت شد.
بنکر

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،صدور این بیمه نامه‌ها که از تیرماه 1385 توسط بیمه سامان با مشارکت بانک سامان و کانون خیریه کارآفرینان مهر برای 74 نفر از کودکان بی سرپرست تحت پوشش این کانون صادر شده بود با سررسید شدن مدت بیمه نامه 10 ساله، اندوخته 9 نفر از فرزندانی که تحت پوشش بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان قرارداشتند به ایشان پرداخت شد. لازم به ذکر است تعداد دیگری از فرزندان تحت پوشش خیریه جایگزین آنها شده و از مزایای بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان بهره مند میشوند.
براساس این گزارش، در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت ازکودکان بی سرپرست، بیمه سامان حق بیمه عمر و اندوخته ساز فرزندان تحت پوشش خیریه کارآفرینان مهر را پرداخت مینماید تا این کودکان با رسیدن به سن 18 سالگی پس از ترخیص از کانون اندوخته ای  برای ادامه تحصیل و ورود به اجتماع در اختیار داشته باشند. طبق گزارش کانون،  فوق برخی از فرزندان تحت پوشش خیریه با اندوخته خود توانسته اند سرمایه ای جهت کسب و کار خود تامین کند.
با اشاره به اثرات شایان این طرح بیمه ای در جهت ایجاد پشتوانه مالی و افزایش امید به آینده برای کودکان   بی سرپرست ، بیمه های عمر و تشکیل سرمایه  سامان ابزاری مناسب برای هموطنان خیر و موسسات خیریه جهت کمک به کودکان بی سرپرست و ایجاد امید به آینده در آنان میباشد
 
۱۳۹۵/۹/۱