به اتفاق آرای اعضای هیات موسس دانشگاه انجام شد

انتخاب ولایتی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده اصل خبر
فرهیختگان

۱۳۹۵/۱۱/۷