وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

توسعه مدارس کسب و کار از سیاست های مهم وزارت علوم است

مشاهده اصل خبر
زنجان-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توسعه مدارس کسب و کار از سیاست های مهم وزارت علوم است و این امر با جدیت پیگیری می شود.
مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران زنجان با بیان اینکه وزارت علوم با تمام توان نسبت به راه اندازی و توسعه مدارس کسب و کار اقدام کرده و در این زمینه برنامه ریزی گسترده دارند، افزود: راه اندازی مدارس کسب و کار از برنامه های مهم در زمینه توسعه دانشگاه های نسل سوم است که این دانشگاه ها گام مهم و تاثیرگذار در زمینه گسترش کارآفرینی در کشور است.
وی با تاکید بر لزوم توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور، افزود: راه اندازی و توسعه مدارس کسب و کار  یکی از مهم ترین عوامل و بسترها برای تحقق اصل مهم ارتباط صنعت و دانشگاه است که باید روند موجود در این زمینه به سرعت توسعه یابد.
فرهادی با بیان اینکه  توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران آینده از اهداف مهم و بنیادین وزارت علوم است، افزود: فعالیت این مدرسه مدیریتی و مهارتی است و در این مدرسه به کارهای علمی پرداخته میشود .و مدیریت موفق دنیا را تحلیل و بررسی میکند .
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: آموزش در مدرسه کسب و کار بین رشته ای است  واساتید مطرح کشوری و در برخی موارد اساتیدی که از خارج آمده اند در این مدرسه مدیریت و مهارت را آموزش میدهند تا مدیران موفق را تربیت کنند.
فرهادی با بیان اینکه نخستین مدرسه کسب و کار در زنجان افتتاح شده است، افزود: در حال حاضر در سطح کشور نیز مدرسه های نطل سومی در حال گسترش است و در تعداد دانشگاه های نسل سوم روز به روز افزایش می یابد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: دروس مقاطع مختلف بازنگری شده است و دروس علوم دقیقه فنی و مهندسی وکشاورزی و مسائل کارآموزی و کار ورزی و ارتباط با صنعت در نظر گرفته شود و دانشجوهای این رشته ها دست کم  سه ماه در واحد های صنعتی باشند و آییننامه این موضوع ابلاغ شده است.
فرهادی ادامه داد: در این مدارس و دانشگاه های نسل سوم استادان نخبه داخلی و خارجی تدریس خواهند کرد تا بتوانند مدیران آینده کشور را تربیت کنند.
۱۳۹۵/۱۱/۷