توسعه مدارس کسب و کار درکشور

مشاهده اصل خبر
مدارس کسب و کار در کشور توسعه می یابند.
صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز زنجان، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان با اشاره به اینکه وزارت علوم با تمام توان نسبت به راه اندازی و توسعه مدارس کسب و کار اقدام کرده است گفت: راه اندازی مدارس کسب و کار از برنامه های مهم در زمینه توسعه دانشگاه های نسل سوم است.
دکتر فرهادی گفت: راه اندازی و توسعه مدارس کسب و کار یکی از مهم ترین عوامل و بسترها برای تحقق اصل مهم ارتباط صنعت و دانشگاه است.
وی با اشاره به فعالیت اولین مدرسه کسب و کار کشور در زنجان گفت: مدرسه کسب و کار، مرکز آموزشی مدیریتی و مهارتی است و در این مدرسه به کارهای علمی پرداخته شده و مدیریت موفق دنیا، تحلیل و بررسی می‌شود.
۱۳۹۵/۱۱/۷