صدیقی خبر داد:

برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه در اسفندماه

مشاهده اصل خبر
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری در روز چهارم اسفندماه برگزار می شود.
قدس آنلاین

به گزارش « قدس آنلاین »، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در مراسم رونمایی از سامانه جامع امور دانشجویان گفت: مراسم بیست و پنجمین دوره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری در روز چهارم اسفندماه امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.
وی افزود: در این مراسم دانشجویان نمونه از دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت تقدیر می شوند.
به گفته وی، مراحل داوری های انتخاب دانشجویان نمونه کشوری به پایان رسیده است.
۱۳۹۵/۱۱/۲۰