مدیرجدید دفتر آمزوش عالی غیرانتفاعی:

تدوین برنامه های مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی با خرد جمعی

مشاهده اصل خبر
مدیر کل جدید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: در جلسه با اعضای اتحادیه موسسات غیردولتی سعی می کنیم با خرد جمعی برنامه هایی را تدوین کنیم.
مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر سابق و جدید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم عصر امروز در وزارت علوم برگزار شد.
فاطمه داداشیان گفت: من از حسن اعتماد دکتر شریعتی تشکر می کنم که با حضور بانوان به حوزه مدیریت کمک کرده اند و امیدوارم من هم لیاقت خدمت داشته باشم.
وی افزود: در راستای کاهش تصدی گری دولت و در راستای تحقق توسعه پایدار دیگر فرصت دولت های همه جا حاضر و قادر تمام شده است البته این به این معنی نیست که قدرت از دست برود این به این معنی است که تمام کمبودهای کشور نشانه به طرف دولت نباشد. دولت باهوش، مردم را در انجام امور مشارکت می دهد و در وزارت علوم این مشارکت با حضور بخش خصوصی تحقق یافته است که در راستای کمک به سیستم دولتی طراحی شده است.
مدیر کل جدید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم تصریح کرد: در جلسه ای که با اعضای اتحادیه موسسات غیرانتفاعی خواهیم داشت سعی می کنیم با خرد جمعی برنامه هایی را تدوین کنیم تا افرادی که می خواهند آن را اجرا کنند به آن اعتقاد داشته باشند و امیدوارم با این الگو در خدمت دانشگاهها باشیم و به کمک هم بتوانیم آن را توسعه متوازن داده و بر آن نظارت و ارزیابی داشته باشیم.
۱۳۹۵/۱۱/۲۰