فروش 770 میلیارد ريال محصول شرکت‌های دانش بنیان

مشاهده اصل خبر
عصراقتصاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۱