پارک علم و فناوری یزد، تنها پارک راه یافته به نمایشگاه ملی مدیریت سبز

مشاهده اصل خبر
هدف و اقتصاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۱