وزیر علوم:

سرانه امکانات ورزشی برای هر دانشجوی کشور یک مترمربع است

مشاهده اصل خبر
آفرینش

solo37
۱۳۹۵/۱۱/۲۳