مروری بر تعهدات و خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان

مشاهده اصل خبر
قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان با آتیه سازان حافظ از اول خرداد ۱۳۹۴ به صورت چهار و ۱۲ ماهه منعقد شد و در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از فرهنگیان و افراد تحت تکفل آنها تحت پوشش خدمات قرارداد مذکور هستند
سرمد‌نیوز

به گزارش سرمدنیوز، اولین قرار داد بیمه طلایی فرهنگیان از  اول اردیبهشت سال ۱۳۸۹ با شرکت بیمه ایران منعقد و طی چهار سال متوالی این قرار داد با این شرکت منعقد و اجرا شد.
اما اجرای این قــرار داد با توجه به تنــوع تعهدات و تعداد بیمه شدگان طی چهار ســال یاد شده نیز با مشکلاتی همراه بود کــه از مهم‌ترین آنها می‌توان بــه عدم وجود ظرفیت‌های مناسب صنعت بیمه در کشور و عدم همراهی مجموعه مرتبط با درمان از جمله بیمارســتان‌ها و مراکز سرپایی و پاراکلینیکی کشور اشاره کرد. به همین علت با توجه به مشــکلات و محدودیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۱ و ۹۲ تامین منابع با مشکل مواجه شد که ماحصل آن موجب بروز اختلاف مالی با شرکت بیمه طرف قرار داد در سال ۱۳۹۲ شد.
با توجه به هماهنگی‌های بــه عمل آمده توافق اولیه برای انعقاد قرارداد میان این وزارتخانه و شــرکت بیمه ایران با نرخ حق بیمه ۲۶ هزار تومان انجام پذیرفت، اما به دلیل عدم همکاری مناســب و اعلام انصراف شــرکت بیمه ایران از ادامه همکاری با این وزارت (به دلیل انباشت بدهی و بروز اختلافات مالی) تمدید قرار داد با این شرکت برای آموزش و پرورش میسر نشد و براساس پیگیری‌ها و استعلام مجدد از شرکت های بیمه گر، نهایتا شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان مجری قرارداد سال ۱۳۹۳ انتخاب شد.
وزارت آموزش و پرورش درســال ۹۴  پس از تحقیق و بررســی پیرامون تعهدات و پوشش های مختلف بیمه های تکمیلی درمان و با توجه به افزایش تعرفه خدمات پزشکی، پس از تدوین و ارائه چهار بســته پیشنهادی برای نظر سنجی و اخذ نظرات فرهنگیان سراسرکشور با مدنظر قرار دادن نتایج نظر سنجی، بسته شماره ۲  را (به دلیل اختصاص۶۵ درصد از کل آرا در نظر سنجی و دربرداشتن کلیه تعهدات بســته های ۳ و ۴ ) به عنوان بســته نهایی بیمه تکمیلی فرهنگیان انتخاب و اقدام به انعقــاد قرار داد همکاری در قالب صندوق درمان با شــرکت آتیه سازان حافظ کرد که هم اکنون در حال اجراست. هرچند بدون تردید افزایش تعرفه های پزشکی در سال گذشته بر میزان حق بیمه پرداختی، مفاد قرارداد و چگونگی ارائه خدمات و تعهدات توسط شرکت های بیمه گر، تاثیر بسزایی گذاشت.
عباسعلی باقری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر از فرهنگیان و افراد تحت تکفل ایشــان تحت پوشش خدمات قرار داد مذکور هستند، گفت: تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد (پاراکلینیکی و بیمارســتانی) در حال حاضر به بیش از ۹۰۰۰ مرکز و تعداد نمایندگان جهت ارائه خدمات به بیمه شــدگان به بیش از ۷۰۰ نمایندگی در سراسرکشور می رسد.
وی افزود: برخورد و همزمانی انعقــاد قرار داد بــا تعطیلی مدارس (خرداد ماه) و جابه جایی فرهنگیان در تابستان، همزمان نبودن انعقاد قــرارداد با بیمه تکمیلی بازنشســتگان در شهریور ماه و بروز وقفه سه تا چهار ماهه برای همکارانی که اوایل مهر ماه بازنشسته می شوند از جمله دلایل زمان چهار ماهه و یک ساله بودن این قرارداد است.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رشد نرخ حق بیمه براســاس نرخ اعلام شده توسط شرکتهای بیمه گــر نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر بود گفت: به منظور  جلوگیــری از افزایش حق بیمه مقرر شد بسته شماره ۲ با نرخ ۳۰۰۰۰ تومان اجرا و از این مبلغ نیمی توسط فرد و نیمی توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود. با توجه به افزایش حق بیمه در صنعت بیمه کشور تلاش شد که با مدیریت صحیح منابع، انتخاب روش مناسب اجرا و حداقل افزایش نرخ حق بیمه، قرارداد بیمه تکمیلی به صورت صندوقی اجرا شود.
وی افزود: در روش صندوق درمان، هزینه های بیمه شــدگان فرهنگی با نظارت مســتقیم آموزش و پرورش پرداخت می شود و با توجه به مدیریت بر منابع مالی توســط وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر بهبود ارائه خدمات و انجام تعهدات، مدت زمان پرداخت خسارت نیز کاهش چشمگیری یافته است. اهداف اجــرای قرارداد بیمــه تکمیلی درمــان به روش صندوقی کاهش حداقل ۶۰ درصد حق بیمه (نسبت به حق بیمه اعلامی توسط صنعت بیمه کشور)، تسریع در ارائه خدمات و پرداخت هزینه‌ها درکمترین زمان ممکن، پرداخت کلیه هزینه‌های دارویــی و درمانی بیماران صعب العالج و پرهزینه، دسترسی آســان تمامی افراد تحت پوشش به مراکز طرف قرارداد، پرداخت هزینه‌های درمانی به بیمه شدگان در مراکز غیر طرف قرارداد با سرعت و دقت بیشتر، نظارت بر فرآیند بررســی و پرداخت هزینه ها توسط آموزش و پرورش است.
باقری ادامه داد: وزارتخانه ضمن انعقاد قرارداد با شرکتی ناظر و متخصص و هماهنگی بــا ادارات آموزش و پرورش، نســبت به کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت‌های صندوق درمان فرهنگیان اقدام کرده است. این شرکت به صورت هفتگی و ماهانه گزارشی از نحوه انجام امور توسط شرکت آتیه ســازان حافظ و چگونگی روند انجام قرارداد درمان تکمیلی تهیه و ارائه می‌کند.
۱۳۹۶/۱/۸